De Klimaatjes op School

 
 

Inleiding

Iedere leraar die oog heeft voor de ontwikkeling van een kind, heeft ook aandacht voor de omgeving waarin het kind zich ontwikkelt. De Klimaatjes zijn een uitnodiging om hier in de klas actief mee aan de slag te gaan en daarmee eveneens aan te sluiten bij de kerndoelen van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) rondom duurzame ontwikkeling.

Geïntegreerde didactiek

De Klimaatjes bieden naast (voor)leesplezier tal van lessuggesties die op een gevarieerde en geïntegreerde manier zijn in te zetten voor kinderen van 4-7 jaar. Alle lessuggesties zijn ontwikkeld rondom de thema’s die in de boeken worden behandeld, maar sluiten tevens aan bij de kerndoelen van het reguliere curriculum. Dankzij deze geïntegreerde aanpak is het eenvoudig om in de klas aandacht te besteden aan duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid voor je eigen leefomgeving.

ONTWIKKELINGSGEBIEDen

Elk klimaatje vertegenwoordigt een ontwikkelingsgebied binnen het reguliere curriculum.

Zo werkt het

Bij elk boek vind je lessen die aansluiten bij de verschillende ontwikkelingsgebieden. De karakters geven daarnaast toegang tot verschillende lessen op één ontwikkelingsgebied. Op deze manier zijn lessen zowel via de boeken als via het ontwikkelingsgebied te vinden.